Roľnícke družstvo Látky      


Logo
Objednávka
Cenník - predbežná objednávka výrobkov
maloobchodný cenník
veľkoobchodné ceny sa vypočítajú prenásobením dohodnutým koeficientom
vyznačte množstvo v tvare xx,yy a zobrazte si výsledok!

č. výrobok druh m.j. cena v € množstvo suma
krav
ovc
krav
ovc
krav
ovc
krav
ovc
krav
ovc
krav
krav
krav
krav
krav
krav
krav
krav
krav
krav
krav
ovc
ovc
Spolu celkom: kg:
krav - z kravského mlieka
ovc - z ovčieho mlieka

Predaj: Anna Žiaková tel.: 0911 763 722
vedúci: Mgr. Marek Pisár, tel.: 0911 763 720
©DISY 2010