Roľnícke družstvo Látky      


Logo
Agroturistika RD Látky Cenník ubytovania
Rázovitá vrchárska krajina s najvyšším vrchom Bykovo, 1.111 m. n. m. je obľúbeným a vyhľadávaným miestom pre chalupárčenie, poskytuje miesta na relax a je výborným a zaujímavým miestom pre turistické aktivity. Vhodné klimatické podmienky v zime vytvárajú priestor pre zimné športy.
Penzión Pre záujemcov je k dispozícii Turistická ubytovňa RD Látky *. Poskytuje ubytovacie kapacity 75 lôžok v 2 a viac posteľových izbách so stravovaním, ktoré je zabezpečené priamo v budove v závodnej jedálni. V priestoroch ubytovne je sauna, spoločenská hala.
Vhodné pre kolektívne zájazdy, rekreácie, sústredenie športovcov, rôzne školenia a spoločenské udalosti.
V letných mesiacoch sú v okolí vhodné podmienky pre šport, pešie i cyklistické vychádzky spojené so zberom húb a lesných plodov.
V zimných mesiacoch sú výborné podmienky pre lyžovanie. Roľnícke družstvo prevádzkuje dva lyžiarske vleky s osvetlením, umelým zasnežovaním a občerstvením. V blízkom okolí je k dispozícii ďalších 6 lyžiarskych stredísk a lyžiarsky bežecký areál.
Priľahlé lesy sú vyhľadávaným miestom pre poľovníkov. Roľnícke družstvo má uznaný poľovný revír o výmere 2.334 ha (k.ú. Látky, Cinobaňa, Málinec) s možnosťou lovu jelenej, srnčej a diviačej zveri.
V okolitých usadlostiach a lazoch sa môžu návštevníci tejto oblasti stretnúť s tradičnou poľnohospodárskou činnosťou, s výrobcami ľudových výrobkov - výrobou prútených košov, rezbárstvom, výrobou šindľa, ovčích koží, ovčích syrov, výšivkárstvom, tkaním kobercov a plátna.
©DISY 2010